Saturday 24 June 2017

Armed Forces Day

Bodelwyddan — 18 June 2016

North Wales Armed Forces Day 2016

When
11:00 am to 4:00 pm
Location
Bodelwyddan Castle,
Bodelwyddan,
LL18 5YB

 

Diwrnod y lluoedd Arfog Gogledd Cymru 2016 11am I 4pm

 • Gorymdaith gyda Band Y Cymry Brenhinol am 00 gyda gwasanaeth filwrol i ddilyn
 • Pentref milwrol gyda cherbydau ac arddangosfeydd
 • Tîm Arddangos Parasiwtiau yr RAF Falcons
 • Awyrennau milwrol Spitfire a Griffin yn hedfan heibio
 • Tîm Beiciau FMX Arfordir y Dwyrain
 • Tîm arddangos cŵn Rockwood
 • Hwsariaid Môn
 • Seremonïau Baner i gloi
 • Gweithgareddau amrywiol sy’n addas i deuluoedd, gan gynnwys gweithdy sgiliau syrcas a reidiau
 • Arddangosfa Llyfr Coffa yn y castell

Ni chaniateir alcohol ar y safle. Mae arlwyo a lluniaeth ar gael

Ni chaniateir cw^ n ar y safle ac eithrio cw^ n cymorth

 

North Wales Armed Forces Day 2016 11am to 4pm

 • Parade with Royal Welsh Band at 00 followed by Drumhead Service
 • Military village with vehicles and displays
 • RAF Falcons Parachute Display Team
 • Flypasts by Spitfire and Griffin military aircraft
 • East Coast FMX Bike Team
 • Rockwood dog display team
 • Anglesey Hussars
 • Closing Flag ceremonies
 • Various family friendly activities including circus skills workshop and rides
 • Book of Remembrance exhibition in the castle

No alcohol to be brought on site, catering and refreshments available

No dogs allowed on site except assistance dogs

On-site parking available (including disabled parking).  Admission is free.

X
- Enter Your Location -
- or -