29 June 2024

Armed Forces Day

Bontnewydd — 27 June 2024

Armed Forces Big Celebration Lunch/ Cinio Dathlu Mawr y Lluoedd Arfog

When
12:00 pm to 4:00 pm
Location
Y Cartref
Wales
LL54 7UW
United Kingdom

We will be hosting a celebratory lunch for individuals of the armed forces, veterans and family members. Hopefully we will have a guest speaker.

Byddwn yn cynnal cinio dathlu ar gyfer unigolion o’r lluoedd arfog, cyn-filwyr ac aelodau o’u teuluoedd. Gobeithio bydd gennym ni siaradwr gwadd.